- 47%
Thanh toán một lần
149,000 đ
Membership

Với tài khoản membership, học viên có thể học TẤT CẢ các khóa học trên hệ thống Josephnguyen.academy. (Gồm 15 khóa học với tổng thời lượng hơn 50 giờ, trong đó 12 khóa học dành cho đội ngũ Tư Vấn Viên & 3 khóa học dành cho Quản lý Kinh Doanh)

1,499,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

7

Thời lượng video

1:57:58

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học này hướng cộng đồng tư vấn viên ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ theo một chuẩn mực, đó là trở thành nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp. 

Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chính người Tư Vấn Viên, để từ bức tranh của chính mình mà người Tư Vấn Viên có thể tư vấn tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng hiểu được tình trạng tài chính tổng quát của họ và trong đó Bảo Hiểm Nhân Thọ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong bức tranh tài chính đó.

Tại khóa học này, bạn sẽ hiểu được: Quản lý tài chính là gì và tại sao phải quản lý tài chính; Hai nhóm dấu hiệu chứng tỏ mất ổn định về tài chính; Áp dụng các nguyên tắc cơ bản và công thức ''6 cái lọ''; 7 cấp độ đầu tư; Bí quyết kiểm soát chi tiêu; Lộ trình tài chính cá nhân.

Ghi chú: Nội dung khoá học được quay từ lớp học trực tiếp trên nền tảng Zoom.

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

149,000 đ Đăng ký

Membership

Với tài khoản membership, học viên có thể học TẤT CẢ các khóa học trên hệ thống Josephnguyen.academy. (Gồm 15 khóa học với tổng thời lượng hơn 50 giờ, trong đó 12 khóa học dành cho đội ngũ Tư Vấn Viên & 3 khóa học dành cho Quản lý Kinh Doanh)

1,499,000 đ
12 tháng
Đăng ký